Suradnja s Partnerstvom za društveni razvoj

21.05.2007. godine PGP Sisak i Partnerstvo za društveni razvoj iz Zagreba potpisali su sporazum o suranji na projektu „Odgovor civilnog društva na korupciju“, financiranom od strane Europske unije.

http://www.delhrv.cec.eu.int/
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://www.psd.hr

Projekt „Odgovor civilnog društva na korupciju“ uključuje partnersku suradnju između organizacija Partnerstvo za društveni razvoj, Rumunjskog akademskog društva, te organizacija članica mreže BURA.

Aktivnosti predviđene projektom uključuju sljedeće:

  • Trening za lokalne nevladine udruge iz metodologije i istraživanja za analize javnih politika
  • Fokus grupu s dionicima relevantnima za sukob interesa
  • Istraživanje/prikupljanje podataka za analizu javnih politika „Upravljanje i sukob interesa“
  • Pisanje i objavljivanje publikacije analize javnih politika “Upravljanje i sukob interesa”
  • Konferenciju i predstavljanje analize „Upravljanje i sukob interesa“
  • Radionicu – javno zagovaranje i osvještavanje javnosti (Akcijski plan)
  • Javnu raspravu i diseminaciju rezultata na lokalnoj razini (prema Akcijskom planu)
  • Kampanju javnog zagovaranja
  • Radionicu – evaluacija i follow-up
  • Administrativno zatvaranje projekta
Back to top button