Suradnja s udrugom B.A.B.E.

15.srpnja 2021.godine PGP Sisak i udruga B.a.b.e. iz Zagreba potpisali su Sporazum o suradnji. B.a.B.e. je nevladina organizacija čija je djelatnost usmjerena na promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava, te na promicanje rodne ravnopravnosti i osiguranje jednakih mogućnosti za sve rodove u svim sferama društvenog života. PGP Sisak i B.a.b.e. ovim Sporazumom izražavaju spremnost za suradnju na promicanju i zaštiti ljudskih prava kroz pružanje besplatne pravne i psihološke pomoći najranjivijim kategorijama žena-ženama povratnicama, socijalno ugroženim ženama i ženama koje nemaju reguliran status u Republici Hrvatskoj. Pružanje besplatne pravne pomoći u Centru za integraciiju stranaca u Sisku sprovodi se po dogovoru obiju sporazumnih strana.

Back to top button