Kontakt

PROJEKT GRAĐANSKIH PRAVA SISAK

Stjepana i Antuna Radića 6/5, II kat desno, 44000 Sisak, Hrvatska
Tel: +385 44 571 752
Besplatni pravni telefon: 0800 200 098
E-mail: pgp-sisak@crpsisak.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak – petak 08:00 – 16:00
(sa strankama ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 09:00 do 13:00)

Rad s odvjetnikom – četvrtkom 14:00 – 18:00

Područni uredi

 • Vrginmost
  Trg dr. Franje Tuđmana 6 (III kat zgrada Općine Gvozd), tel: 099/2642-988;
 • Topusko
  Opatovina 10 (općina Topusko, ured zamjenice načelnika Topuskog); tel: 099/2642-988
 • Karlovac
  Kneza Branimira 13 (u prostorijama Gradske četvrti Grabrik, suteren); tel: 099/2642-988
 • Vojnić
  Trg Stjepana Radića 1 (Općina Vojnić – prizemlje), 47220 Vojnić, tel: 099/2642-988

Ured za besplatnu pravnu pomoć u Sisačko-moslavačkoj županiji:

Upravni odjel za poslove Skupštine, pravne i opće poslove
Sisačko – moslavačka županija

S. i A. Radića 8b, 44000 Sisak /prolaz Name/
Telefon: 044/500-016

Ured za besplatnu pravnu pomoć u Karlovačkoj županiji:

Upravni odjel za opću upravu
Karlovačka županija
Ul. Jurja Križanića 11, 47 000 Karlovac
Telefoni: 047/656-164, 047/656-156

Back to top button