Kontakt

PROJEKT GRAĐANSKIH PRAVA SISAK

Stjepana i Antuna Radića 6/5, II kat desno, 44000 Sisak, Hrvatska
Ante Starčevića 13 (prolaz “Name”), 44000 Sisak, Hrvatska
(Zgrada u kojoj se nalazi ured PGP-a (Stjepana i Antuna Radića 6/5) uslijed razornog potresa je dobila žutu oznaku te nije adekvatna za primanje stranaka u ured. Unatoč tome, PGP Sisak je nastavio raditi na novoj adresi)

Tel: +385 44 571 752
Fax: +385 44 521 292
Besplatni pravni telefon: 0800 200 098
E-mail: pgp-sisak@crpsisak.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak – petak 08:00 – 16:00
(sa strankama ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 09:00 do 13:00)

Rad s odvjetnikom – četvrtkom 14:00 – 18:00

Područni uredi

Od 1. siječnja 2011. godine PGP Sisak je partner UNHCR-u u provođenju projekta “Informiranje, savjetovanje i besplatna pravna pomoć na Baniji i Kordunu”. U sklopu tog projekta PGP je otvorio sljedeće područne urede:

 • Vrginmost
  Trg dr. Franje Tuđmana 6, tel: 099/2642-988;
 • Glina
  Trg dr. Franje Tuđmana 4,Tel: + 385 99 2277 688 / 0800 200 098
  (svaka druga srijeda u mjesecu)
 • Topusko
  Opatovina 10 (općina Topusko); tel: 099/2642-988
 • Karlovac
  Kneza Branimira 13, u prostorijama Gradske četvrti Grabrik; tel: 099/2642-988
 • Vojnić
  Trg Stjepana Radića 1 (Općina Vojnić – prizemlje), 47220 Vojnić, tel: 099/2642-988

Ured za besplatnu pravnu pomoć u Sisačko-moslavačkoj županiji:

Upravni odjel za poslove Skupštine, pravne i opće poslove
Sisačko – moslavačka županija

S. i A. Radića 8b, 44000 Sisak /prolaz Name/
Telefon: 044/500-016

Ured za besplatnu pravnu pomoć u Karlovačkoj županiji:

Upravni odjel za opću upravu
Karlovačka županija
Ul. Jurja Križanića 11, 47 000 Karlovac
Telefoni: 047/656-164, 047/656-156

Back to top button