Članstvo

  • Članovi udruge mogu biti redovni, podupirući i počasni.
  • Redovni član je svaka fizička i pravna osoba koja izrazi želju za članstvom u udruzi te je zainteresirana za rad i pružanje pomoći a prihvati Statut i druge dokumente PGP – CRP.
    Podupirući član podržava ciljeve i djelovanje udruge i materijalno i financijski pomaže PGP-CRP i ima jednaka prava kao i redovni član  osim prava da bira i bude izabran u tijela PGP-CRP.
    Počasni članovi udruge su osobe koje su svojim djelovanjem posebno doprinijeli razvoju i afirmiranju PGP-CRP.
  • Članstvo u udruzi je dobrovoljno.  Članarina se plaća godišnje, a prema mogućnostima člana.

Pristupnica se može poslati poštom ili donijeti osobno u ured PGP-a.

PGP Pristupnica

Ispis