Tko smo?

Mi smo

Projekt građanskih prava Sisak je nevladina, nepolitička, neprofitabilna, humanitarna organizacija, registrirana u Sisku 02.12.2003. godine. PGP Sisak nastavlja rad Projekta građanskih prava Norveškog vijeća za izbjeglice.

PGP – o nama

 

Naši ciljevi

Cilj udruge je promocija i zaštita ljudskih prava i temeljnih vrijednosti građana, razvoj demokratske političke kulture i razvoj lokalne zajednice, razvoj civilnog društva, poticanje socijalnog partnerstva i međusektorskog dijaloga te razvoja međusektorske i sektorske suradnje na lokalnoj i međunarodnoj razini, borba protiv nejednakog postupanja, borba protiv korupcije, borba protiv nasilja, borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti, poticanje gospodarskog razvoja, promicanje volonterstva i socijalnih usluga u zajednici, promicanje i poticanje ruralnog razvoja i ekološke svijesti, zaštita okoliša i prirode, promicanje i potpora cjeloživotnog učenja i izvaninstitucionalnog obrazovanja, izgradnje, jačanja i učvršćivanja humanizma i pružanje humanitarne pomoći.

Naše aktivnosti

Radi ostvarivanja ciljeva, udruga obavlja slijedeće djelatnosti:

 • Razvoj civilnog društva
 • Praćenje javnih politika i javno zagovaranje
 • pružanje pomoći građanima u zaštiti njihovih ljudskih i građanskih prava
 • obrazovanje za demokratsko građanstvo
 • promicanje volonterstva
 • pružanje besplatnih pravnih savjeta i relevantnih informacija
 • pružanje humanitarne pomoći
 • zaštita manjina
 • poticanje međuetničke i međureligijske suradnje
 • rad na razvoju lokalne zajednice
 • razvoj ruralnih područja
 • razvijanje suradnje sa sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu
 • podrška civilnim inicijativama i gospodarskom razvoju
 • edukacija članstva i šire javnosti u svezi s ciljevima udruge, uključujući organiziranje predavanja, seminara i drugih aktivnosti
 • jačanje lokalne demokracije sudjelovanjem građana u donošenju odluka i razvoju pluralističkog i multikulturalnog društva kao temelja za izgradnju zajednice po mjeri njenih građana.

PGP Sisak je, pošto nastavlja rad NRC-a, od 1999. godine kada je otvoren ured u Sisku, besplatnu pravnu pomoć, uključujući i zastupanje na sudu, pružio preko 19000 građana, uglavnom povratnika, izbjeglica i raseljenih osoba. Kao domaća udruga nastavili smo raditi s navedenim korisnicima, ali su naši korisnici i ostali socijalno ugroženi građani.

Ciljevi udruge zahtijevaju suradnju i koordinaciju rada s ostalim humanitarnim organizacijama u zemlji i izvan nje te vlastima u RH i drugim zemljama. PGP Sisak je član Platforme 112, BURE – mreže organizacija za borbu protiv korupcije, ENAR-a – mreže za borbu protiv rasizma, itd. PGP je od 2011. godine provedbeni partner UNHCR-a. Također, PGP je od 2012.g. regionalna kontakt točka Pučkog pravobranitelja za borbu protiv diskriminacije za središnju Hrvatsku.

PGP Sisak ima dinamičan program koji se mijenja s obzirom na okolnosti.

Norveško vijeće za izbjeglice (NRC)

NRC je nezavisna humanitarna organizacija koja radi na promoviranju prava izbjeglica i raseljenih osoba, bez obzira na rasu, vjeru, nacionalnost i politička uvjerenja. NRC, osnovan 1946. godine, imajući veliko iskustvo u radu na zaštiti i pomoći izbjeglicama, danas provodi projekte u Europi, Africi, Aziji i Južnoj Americi. Aktivnosti su podijeljene u četiri osnovne komponente: edukacija, obnova, raspodjela hrane i neprehrambenih proizvoda i pravna pomoć u svezi povratka.

Projekt građanskih prava (CRP) počeo je u Hrvatskoj 1996. godine u istočnoj Slavoniji. Cilj projekta je bio osigurati zaštitu prava stanovništva kroz pravnu pomoć. Ured u Sisku je otvoren 1999. godine. Krajem 2003. godine, CRP je imao 13 ureda u Hrvatskoj, BiH, Srbiji i Crnoj Gori i na Kosovu.

NRC CRP Sisak je jedan od prvih projekata NRC-a koji je nastavio s radom i nakon što se NRC povukao iz zemlje.

 

Back to top button