Tko smo

Centar za ruralne inicijative (CRI) je udruga koja je registrirana 28.travnja 2011. pri Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji. Sjedište udruge je u naselju Klinac. Udruga je osnovana uz potporu udruge Projekt građanskih prava Sisak (PGP), u okviru projekta „Osnaživanje lokalnih zajednica u ruralnom području“, koji je financiran od strane Europske Unije tijekom 2011. Opći cilj projekta je izgradnja kapaciteta i podrška aktivnostima udruge civilnog društva u ruralnom području Sisačko-moslavačke županije, a da bi se osnažilo ruralno stanovništvo u svrhu sudjelovanja u postupku odlučivanja lokalne samouprave, te da bi se ohrabrile lokalne inicijative i dala podrška održivom razvoju ruralnih područja.

Cilj udruge Centar za ruralne inicijative je identifikacija lokalne razvojne strategije, sudjelovanje u poticanju ruralnog razvoja kroz povezivanje i sudjelovanje članova zajednice u unapređenju ruralnog prostora, sudjelovanjem kroz zajedničke aktivnosti u prikupljanju sredstava i njihova pravilna raspodjela prema namjeni za koju su dobivena, a u cilju unaprjeđenja i povećanje broja stanovnika kroz održiv, integrirani lokalni razvoj. Svrha Udruge je potaknuti i pružiti pomoć članovima zajednice da razmišljaju o dugoročnom potencijalu svog ruralnog područja.

Back to top button