BPP

Projekt građanskih prava Sisak je nevladina udruga koja pruža besplatnu pravnu pomoć sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći NN 143/13 98/19. Projekt građanskih prava Sisak pruža primarnu pravnu pomoć. Sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici. Primarnu pravnu pomoć možete ostvariti izravnim obraćanjem udrugama i Pravnim klinikama Pravnih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, a sekundarnu podnošenjem zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć Upravnom odjelu u Vašoj županiji.

KORISNICI PRAVNE POMOĆI SU:

 • hrvatski državljani
 • dijete koje nema hrvatsko državljanstvo i zatečeno je u Republici Hrvatskoj bez pratnje odrasle osobe odgovorne prema zakonu
 • stranci na privremenom boravku pod uvjetom uzajamnosti i stranci na stalnom boravku
 • stranci pod privremenom zaštitom
 • stranci koji nezakonito borave i stranci na kratkotrajnom boravku u postupcima donošenja rješenja o protjerivanju ili rješenja o povratku
 • tražitelji azila, azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom te članovi njihovih obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, u postupcima u kojima im pravna pomoć nije osigurana posebnim zakonom.

 

PRIMARNA PRAVNA POMOĆ OBUHVAĆA:

 • opću pravnu informaciju u svim pravnim područjima
 • pravni savjet u svim pravnim područjima
 • sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela
 • zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
 • pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora

BESPLATNU PRAVNU POMOĆ MOŽE SE OSTVARITI ako:

 • podnositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da svoje pravo ostvari
 • podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa
 • podneseni zahtjev nije očito neosnovan i
 • SU materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.
SEKUNDARNA  PRAVNA POMOĆ OBUHVAĆA:

 • pravni savjet
 • sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem
 • sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima
 • zastupanje u sudskim postupcima
 • pravnu pomoć u mirnom rješenju spora
 • oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka
 • oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi.

SEKUNDARNA PRAVNA POMOĆ ODNOSI SE NA:

 • stvarna prava, osim zemljišnoknjižnih postupaka
 • radne odnose
 • obiteljske odnose, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti
 • ovršne postupke i postupke osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama Zakona može odobriti pravna pomoć
 • mirno rješenje spora
 • iznimno, na sve ostale upravne i građanske sudske postupke kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva

 

Dokumenti za BPP:

Obrazac zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći (Obrazac ZOSPP)

Obrazac izričite pisane suglasnosti (Obrazac ZOSPP-S)

Posebna pravna pomoć pruža se vezano za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u postupku pred Ustavnim sudom, zaštita prava na suđenje u razumnom roku te zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda pred Europskim sudom za ljudska prava.

6 komentara

 1. Susjed noću pušta svog psa , koji prelazi u dvorište meni 1.susjeda , te po čitave noće laje pod našim prozorom .

  KAKO POSTUPITI S OBZIROM DA :
  – vrlo uvredljivo odbija noću “pospremiti” životinju
  – maltretira čitavu obitelj nespavanjem , kroz svu sezonu otvorenih prozora

  LP,

 2. Poštovana gđo. Jagoda;

  Pokušajte prvo problem riješiti mirnim putem sa susjedom.

  Ako isto ne uspije javite se nadležnom komunalnom redaru, policiji zbog remećenja javnog reda i mira uzrokovanim lavežom pasa /prijava oko cca 23 h te isti moraju izaći na teren/ te u krajnjem slučaju podnesite pisanu prijavu na nadležnu veterinarsku inspekciju. Budite uporni jer ovdje će se raditi o predbacivanju odgovornosti jednih na druge.
  Molim Vas da provjerite u svom gradu…da li je isti donio odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te shodno istoj postupite.

  Lijep pozdrav, te svako dobro!
  Danijela Žmukić
  dip.iur.
  Pgp – Sisak

 3. Poštovana, možete nam se obratiti svakog radnog dana pozivom na besplatni pravni telefon 0800 200 098 u uredovno radno vrijeme ili nas posjetiti u našim uredima. Informacije o radnom vremenu naših ureda i podatak kad primamo stranke na informiranje i savjetovanje u uredima možete pronaći na naslovnoj stranici. Kod nas ćete svakako dobiti besplatnu pravnu pomoć, informiranjem i/ili savjetovanjem. S poštovanjem
  PGP Sisak

 4. Pozdrav,zanima me imam li pravo na besplatnu pravnu pomoć u slučaju prevare.Trebalo bi podnijeti privatnu tužbu ,ali nismo u mogućnosti da placamo odvjetnika.Hvala

 5. Poštovanje molim Vas za odgovor : Obrt sam ugasio i predao zahtijev za otpisom poreznog duga .zastara mi je počela teči 1.12008 i 1.1.2009 godine tijek zastare je prekinut po cca mjesec dana 8 puta . znaci opomenama mi prekidaju tijek zastare te su poslali da apsolutna nastupa s rokom 10 godina zanimam me dali se mogu pozvati na : U člancima 95. i 96. Općeg poreznog zakona piše da relativna zastara na porezni dug ističe tri godine od počinjenja prekršaja neplaćanja poreza, a apsolutna zastara nastupa nakon šest godina.
  Uvjet je da u međuvremenu Porezna uprava nije radila ništa da bi dug utvrdila i naplatila. Ako jest, od njihovog zadnjeg pokušaja teče novi rok od tri godine. Nakon šest godina od dana kad je zastara prvi put počela teći utvrđuje se apsolutna zastara .
  Najvažnije kod zastare je da znate da to ne znači da više nemate poreznog duga . Kad vam porezni dug uđe u zastaru, to znači da Porezna uprava više nema pravo naplatiti dug. Ali, podatak o dugu ostaje.

  Pa me zanima dali imam pravo na zastaru doprinosa na zdravstveno mirovinsko i porez po čl. 95 i 96 opčeg poreznog zakona zahvaljujem

Back to top button