Nacionalna migracijska mreža

U okviru EMN-a (European Migration Network), u svakoj državi članici uspostavljena je i Nacionalna migracijska mreža. U rad nacionalnih migracijskih mreža uključeni su razni dionici (državna tijela, nevladine organizacije, znanstvene institucije) čiji djelokrug rada obuhvaća problematiku migracija i azila. Putem ovih mreža Nacionalna kontaktna točka prikuplja informacije temeljem kojih se pripremaju odgovori RH na pojedine ad hoc upite, studije i drugo. Sastanci Nacionalne migracijske mreže održavaju se nekoliko puta godišnje u cilju razmjena informacija o trenutnom stanju te praćenja promjena vezanih uz migracije i azil, kao i planiranja zajedničkih aktivnosti. PGP je od 2020. Član Nacionalne migracijske mreža te se prvenstveno bavi s bezdržavljanstvom.

https://emn.gov.hr/o-nama/nacionalna-mreza/89

Back to top button