Europska mreža za osobe bez državljanstva

PGP Sisak je od 8.11.2018. pridruženi član Europske mreže za osobe bez državljanstva. Mreža je to nevladinih organizacija, akademskih inicijativa i pojedinih stručnjaka koji se bave rješavanjem apatridnosti u Europi. Glavna misao vodilja je da sva ljudska bića imaju pravo na državljanstvo i da oni koji nemaju nacionalnost u potpunosti – bez državljanstva – imaju pravo na punu zaštitu svojih ljudskih prava. Posvećeni su jačanju čuvenog glasa osoba bez državljanstva u Europi i zagovaranja za puno poštivanje njihovih ljudskih prava. Cilj je postići ciljeve provođenjem i pružanjem podrške pravnim i političkim razvojem, podizanjem svijesti i aktivnostima izgradnje kapaciteta.

 https://www.statelessness.eu/about-us/members/civil-rights-project-sisak-crp-sisak

Članovi radne skupine za strateške sudske postupke Europske mreže za bezdržavljanstvo

Back to top button