Suradnja s Pučkim pravobraniteljem

Dana 05.04.2012. Milana Kreća, predsjednica udruge Projekta građanskih prava Sisak potpisala je Sporazum o suradnji s Uredom pučkog pravobranitelja temeljem kojeg sporazuma navedena udruga postaje kontakt točka za suzbijanje diskriminacije na području regije Središnja Hrvatska, a čija uspostava je predviđena projektom pučkog pravobranitelja „Jednaki u različitosti“. Navedenim sporazumom stranke su suglasne da će surađivati te zajednički koordinirano
djelovati a sve u cilju ispunjenja projektnih aktivnosti te unaprjeđenja sustava zaštite od diskriminacije. Kao osoba odgovorna za provedbu projekta imenovana je Dunja Čurčija, mag.iur, pravni savjetnik Projekta građanskih prava Sisak a kao zamjenik odgovorne osobe imenovana je Anita Košar Ulemek, bacc.admin.publ. pravni asistent Projekta građanskih prava Sisak. Za regiju Istočna Hrvatska odabran je Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar, za regiju Primorje i Istra, Centar za građanske inicijative Poreč, za regiju Južna Hrvatska odabran je Cenzura plus, te za Zagrebačku regiju, Centar za mirovne studije. Prvi trening za kontakt točke pučkog pravobranitelja u projektu “Jednaki u različitosti” održati će se 3. i 4. svibnja 2012. u Zagrebu. Projekt građanskih prava Sisak će i nakon prestanka projekta nastaviti rad na suzbijanju diskriminacije kao kontakt točka pučkog pravobranitelja na području regije Središnja Hrvatska.

Dana 9.3.2018. PGP Sisak je potpisao sporazum o suradnji s Pučkom prvobraniteljicom u cilju uspostavljanja partnerstva, odnosno uključivanja kontakt točke, PGP-a Sisak, u Mrežu anti-diskriminacijskih kontakt točaka pučke pravobrnaiteljice.

Sporazum o suradnji PGP-a Sisak i pučke pravobraniteljice

 

 

 

Back to top button