Članice

PGP Sisak Projekt građanskih prava Sisak, Ante Starčevića 13 (prolaz Name), Sisak, telefon
044 571 752, 0800 200 098, e-mail: pgp-sisak@crpsisak.hr
Udruga “DOBRO DOBRIM” DoDo, FB
  Udruga “Ljudi za ljude”, FB
ALD Sisak,

adresa: Ul. Ljudevita Gaja 2, 44000, Sisak

telefon: 044 521 227
Ekološko kulturna scena, FB
Udruga IKS, Artura Turkulina 9, Petrinja, telefon 044 814 562,
e-mail: iks@udrugaiks.hr
 Gradsko društvo crvenog križa Glina  Gradsko društvo Crvenog križa Glina, Frankopanska 1,
Glina, telefon 044 882 027, e-mail: crveni.kriz.glina@sk.t-com.hr
 Eko Razvoj Petrinja  Eko razvoj, M.Peraka 6, Petrinja, telefon 099 811 1582,
e-mail: ekorazvoj@gmail.com
 Građanska inicijativa Moj Grad Sisak  Građanska inicijativa Moj grad Sisak, J.J.Strossmayera 17,
Sisak, telefon 044 531 025, e-mail: gimg.sisak@gmail.com
 Zajednice sportskih udruga Grada Siska  Zajednica sportskih udruga grada Siska, Trg grada Heidenheima
br.1, telefon 044 547 407, e-mail: zsugs@hi.t-com.hr
 Udruga slijepih grada Siska  Udruga slijepih grada Siska, Ivana Meštrovica 32, Sisak,
telefon 044 547 511, e-mail: udruga-slijepih-sisak@sk.t-com.hr
 Romski kulturni centar Sisak Romski kulturni centar, Capraške poljane 17, Sisak,
telefon 098 714 054, e-mail: rkcsisak@gmail.com
 OPG Franić OPG Franic Davorka, Nova cesta 1, Zagreb,
telefon 091 547 0005, 098 418 814, e-mail: franic@klinac.eu
Back to top button