Blog

KRATKA ANALIZA PRESUDE UPRAVNOG SUDA U ZAGREBU,PRAVNA STVAR:REGULIRANJE PRIVREMENOG BORAVKA U RH – F.V. ŽENSKA OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA

PREDMET: Kratka analiza Presude Upravnog suda u Zagrebu br.: Poslovni broj: UsI484/21-8 UsI484/21-8  od 12.srpnja 2022.god.

Pravna stvar: reguliranje privremenog boravka iz humanitarnih razloga osobe bez državljanstva F. V.

Presudom broj gornji Upravni sud Republike Hrvatske /u daljnjem tekstu: Upravni sud RH/ odlučio je: Poništava se Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, I. Povjerenstva za žalbe, KLASA: UP/II-217-02/18-06/115, URBROJ: 317-18-8 od 14. prosinca 2020. godine; te se nalaže tuženiku da u roku od 60 dana od dana dostave presude donese odluku o žalbi tužiteljice.

Upravni sud RH u obrazloženju Presude navodi sljedeće: tužiteljica je podnijela tužbu ovom sudu dana 24. veljače 2021. godine protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, I. Povjerenstva za žalbe, KLASA: UP/II-217-02/18-06/115, URBROJ: 317-18-8 od 14. prosinca 2020.godine, kojim se odbija žalba izjavljena na rješenje Policijske uprave zagrebačke, Broj: 511-19-23/1-PB-68970-UP/I-11432/1-2018. od 20. svibnja 2020. godine. Potonjim rješenjem se pod točkom 1. izreke određuje da prestaje zakoniti boravak i da se odbija zahtjev F. V., neutvrđenog državljanstva, rođene 25. ožujka 1983. godine u Republici Albaniji za odobrenje privremenog boravka iz humanitarnih razloga. Isto tako F.V. izrečena je mjera napuštanja EGP-a u roku 30 dana od izvršnosti tog Rješenja.

Tužba je podnijeta zbog nepotpuno i nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja, nepravilne primjene materijalnog prava te slijedom toga i povrede procesnih odredbi Zakona.

Upravni sud RH usvojio je sve tužbene navode tužiteljice a prema slobodnom uvjerenju Suda, te na
temelju razmatranja svih pravnih i činjeničnih pitanja, shodno članku 55. stavku 3. Zakona o upravnim sporovima.  Navodi koji su naznačeni u tužbenom  zahtjevu : F.V. u Republiku Hrvatsku došla je prije 20 godina i da cijelo vrijeme boravi na teritoriju Republike Hrvatske te je u Republici Hrvatskoj stvorila život i istu smatra svojim domom. Ista nema obitelj, ista je iz Albanije  otišla kao malo dijete te nema nikakvih dokumenata.  Nekoliko godina provela je tužiteljica u psihijatrijskoj bolnici na Rabu, bila je smještena u prihvatne centre Ježevo, Kutina, a kasnije je kao tražitelj međunarodne zaštite bila smještena i u Porin. Ne stoji da je ista opasna za javni poredak RH jer preko 10 godina boravi po državnim institucijama bez dokumenata i kako tih godina ista nije predstavljala opasnost po javni poredak RH. Upravo takovim postupanjem je tužiteljica stavljena u procesno nepovoljan, nejednak i nezakonit položaj, jer se istoj ne omogućava normalan život i rad, pa i liječenje.

Upravni sud RH nakon uvida u cjelokupni spis predmeta, spis tuženika, te pobijanih Rješenja prvostupanjskog i drugostupanjskog tijela smatra da pobijana odluka nije zasnovana na zakonu, pa nije prihvatio stajalište tuženika da je potrebito odbiti žalbu tužiteljice protiv
rješenja Policijske uprave zagrebačke, Broj: 511-19-23/1-PB-68970-UP/I-11432/1-
2018. od 20. svibnja 2020. godine. Naime, Upravni sud RH je u postupku naišao na više nepravilnosti te shodno tome  smatra da je u ponovnom postupku je potrebito utvrditi činjenično stanje točno i potpuno, kako bi se donijela pravovaljana odluka.

Zaključno: F.V. je ženska osoba bez državljanstva, bez porijekla – matične države, bez rodnog lista i osobnih dokumenata, bez obrazovanja i zdravstvenog osiguranja, ranjiva kategorija osoba, zdravstveno i socijalno ugrožena, koja je u RH već preko 20 godina, te nereguliranjem njezina statusa istu se sprječava da vodi normalan život, da se zaposli, da si pronađe smještaj, da bude od koristi društvu, te su time ugrožena osnovna Ustavom i Konvencijom o ljudskim pravima zajamčena prava svakog čovjeka, a to je pravo na dostojanstven život i dom, koji F.V. nema u RH već dugi niz godina i pitanje je je li stranci upropašten život, već i u prethodnim, a posebice u ovoj fazi rješavanja upravnih postupaka i sporova koje PGP vodi za stranku.

 

U Sisku, 14. srpnja 2022.

PGP SISAK

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Slične objave

Back to top button