Romska nacionalna manjina u Sisačko-moslavačkoj županijiVijesti

Put u Orehovicu

Održano studijsko putovanje u Orehovicu u Međimurskoj županiji u sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta romskih udruga u Sisačko – moslavačkoj županiji“

Dana 29.10.2013. godine održano je jednodnevno studijsko putovanje u Općinu Orehovica u Međimurskoj županiji na kojem su prisustvovali predstavnici i članovi romskih udrugas područja Sisačko – moslavačke županije, predstavnik Vijeća RNM grada Siska, projektni partner, te predstavnici OSCE-a, Ured Sarajevo i UNDP-a, Ured Zagreb.

Cilj studijskog putovanja bilo je upoznavanje s primjerima dobre prakse u načinu suradnje romskih udruga i općinske vlasti u Orehovici, koja se odvija putem partnerstva na projektima EU.

Tijekom jednodnevnog putovanja naši romski predstavnici posjetili su Vijećnicu Općine Orehovica, obišli su romsko naselje i osnovnu školu Orehovica. Domaćini, općinski načelnik Franjo Bukal i Dijana Novak, stručna suradnica, upoznali su dionike s projektom Rokic „DROM“ koji se provodio u okviru programa prekogranične suradnje sa Slovenijom 2007-2013. Cilj projekta bio je stvaranje prostornih i društvenih uvjeta za djelovanje ustanova i udruga romske nacionalne manjine u romskom naselju u Orehovici.

Kroz projekt naselju je osiguran javni objekt u kojem danas stanovnici mogu održavati svoje aktivnosti (priredbe, tematske radionice, itd.), kupljena je kompjuterska oprema za djelovanje kulturno – turističke informacijske točke u Orehovici i Sloveniji, uspostavljen je web portal, a tijekom trajanja projekta provodila se besplatna informatička radionica za Rome po završetku koje su polaznici primili priznanja. Općina je u sklopu navedenog projekta kupila i zemljište u romskom naselju, na kojem se planira izgraditi romski kulturni centar.

U obilazak romskog naselja vodio nas je predsjednik Vijeća RNM Općine Orehovica i predsjednik udruge „Europski Romi Međimurske županije“, Krunoslav Vuk. Od ukupnih 2723 stanovnika Općine, 600 ih živi u naselju. Kroz projekt „Potpora Romima“, program IPA 2008 nositelja Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, naselje je dobilo komunalnu infrastrukturu. Stanovnici su dijelom korisnici socijalne pomoći, ali većina ih se bavi poljoprivrednom djelatnosti kao glavnim izvorom zarade.

Romi su integrirani u lokalnoj zajednici što se vidi i kroz obrazovanje. Ravnatelj osnovne škole Orehovica, Branko Sušec upoznao nasje s obrazovnim programom škole. Romska i ostala djeca zajedno pohađaju nastavu, program produženog boravka i program predškole.Romski i ostali roditelji druže se izvan škole. Škola ima romskog pomagača, Ignac Dragana koji je ujedno i predsjednik romske udruge za obrazovanje „Uzor“.

Općina Orehovica jedinstven je i rijedak primjer relativno dobrog životnog standarda Roma, ali i njihove participacije u neromskoj zajednici.

Studijsko putovanjepokazalo se dobrim mehanizmom u motiviranju naših dionika. Iskustva stečena na putovanju svima su jasno dala do znanja kako osnaživanje kapaciteta romskih udruganije moguće bez suradnje i partnerstva s lokalnom i regionalnom vlasti naše županije.O njihovoj uključenosti ovisi iunapređenje položaja cijele romske zajednice.

Slične objave

Back to top button