Vijesti

Sastanak koordinacije „Zajedno za pravdu“ i obilježavanje Svjetskog dana izbjeglica

17.06.2014. PGP je organizirao 4. sastanak koordinacije „Zajedno za pravdu“  u okviru projekta „Stvaranje novog modela međusektorske suradnje u zaštiti prava nacionalnih manjina i ostalih socijalno ugroženih skupina“, financiranog od strane EU kroz Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (eng. EIDHR), na kojem je u suradnji s UNHCR-om obilježen Svjetski dan izbjeglica.

Tema sastanka je bila „Besplatna pravna pomoć kao osnovni korak u ostvarivanju prava”. Naime, od siječnja 2014. na snazi je novi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji u svom sadržaju još uvijek ima određene propuste, dok u implementaciji ima problema. Obzirom da je besplatna pravna pomoć od izuzetne važnosti kako za povratnike i izbjeglice tako i za sve ostale socijalno ugrožene građane, pokušali smo podići svijest svih dionika i potaknuti raspravu s ciljem iznalaženja zajedničkih rješenja u rješavanju predmeta kršenja ljudskih prava građana RH.

Sastanak je održan u Gradskoj vijećnici Grada Sisak, a sastanku su prisustvovali predstavnici Sisačko-moslavačke županije, Grada Siska, Crvenog križa, Ureda državne uprave, Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Policije, Ministarstva pravosuđa, Pravne klinike Zagreb, udruga civilnog društva i ostali. Na sastanku su govorili: Milana Kreća ispred PGP-a, Mario Pavlović ispred UNHCR-a, Alan Uzelac ispred Pravne klinike, Lidija Zajec ispred Ministarstva pravosuđa, kao i ostali dionici te su se svi prisutni složili kako otvoren dijalog i učinkovita suradnja može rezultirati u poboljšanju sistema besplatne pravne pomoći u RH.

Slične objave

Back to top button
Anketa

Kad biste bili diskriminirani, biste li prijavili diskriminaciju?

Loading ... Loading ...

Smatrate li da je besplatna pravna pomoć potrebna građanima?

Loading ... Loading ...