Vijesti

Sastanak u Ministarstvu pravosuđa

Dana 12.03.2013. održan je sastanak u Ministarstvu pravosuđa na kojem su sudjelovali Vanja Bilić, pomoćnik ministra pravosuđa, Renata Duka, načelnica Sektora za propise građanskog i trgovačkog prava, Mirjana Matov, voditeljica Službe za procesno, trgovačko i upravno pravo, prof. Alan Uzelac, Slađana Aras, Barbara Preložnjak s Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, Sanja Sarnavka iz B.a.b.e-a, Ljiljana Božić Krstanović i Natalija Šarić iz Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek i Dunja Čurčija, pravni savjetnik PGP-a.

Glavna tema sastanka bio je nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći a na koji su naprijed navedeni dali svoje komentare. Zajednički su se prošle sporne odredbe članaka, a glavna tema o kojoj se raspravljalo bili su zahtjevi za besplatnu pravnu pomoć, kriteriji kojima podnositelji moraju udovoljiti, te način financiranja primarne pravne pomoći za udruge. Predstavnici udruga još jednom su predstavnicima ministarstva istaknuli kako sadašnji način financiranja po kojem udruge za pruženi pravni savjet ostvaruju po mjerodavnoj tarifi nije prikladan tim više što su udruge neprofitne organizacije koje se financiraju isključivo projektno.

Kao najveći problem u pružanju besplatne pravne pomoći, ministarstvo i dalje ističe financije.

Kako bi se pronašlo što bolje rješenje za pružatelje i korisnike, dogovoreni su sastanci u Zagrebu i u Sisku, do kojih bi se trebalo doći do konačnih prikladnih prijedloga.

Slične objave

Back to top button