Besplatna pravna pomoćVijesti

Kratak osvrt PGP-a Sisak na nedjelotvornost sustava besplatne pravne pomoći u RH

Projekt građanskih prava Sisak (PGP Sisak) je nevladina udruga koja je pružatelj primarne besplatne pravne pomoći sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći NN 143/13.

 

Besplatna pravna pomoć je način olakšavanja pristupa sudu i drugim javnopravnim tijelima socijalno i ekonomski ugroženoj kategoriji građana na način da im se osigura stručna pravna pomoć u svrhu djelotvornog ostvarenja pravne zaštite pod jednakim uvjetima.

 

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći donesen je 2008.g. , a stupanjem na snagu zakona u veljači 2009. godine u Republici Hrvatskoj trebao je biti uspostavljen sveobuhvatan sustav pružanja besplatne pravne pomoći osobama slabijeg imovnog stanja pri rješavanju njihovih egzistencijalnih pitanja. Danas je na snazi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji je mijenjan 2014. Isti Zakon je donio poboljšanja u smislu pristupa građana primarnoj pravnoj pomoći, no i dalje nije kvalitetno sustavno riješio besplatnu pravnu pomoć u RH. U isto vrijeme, EU, uključujući donatore civilnog društva, pa čak i domaće, hrvatske institucije smatraju kako sustav besplatne pravne pomoći u RH postoji i smatraju da pružatelje iste nema potrebe posebno financirati.

 

Obzirom da gore naveden stav apsolutno nije točan, PGP Sisak nastoji ukazati na probleme s kojima se kao pružatelj besplatne pravne pomoći svakodnevno susreće, te u suradnji s ostalim udrugama nastoji poboljšati besplatnu pravnu pomoć u Republici Hrvatskoj.

 

Zakonom koji je na snazi danas nezadovoljni su kako pružatelji tako i korisnici. Prvenstveni problem je što se pružateljima primarne pravne pomoći svake godine smanjuju sredstva, kao i činjenica da dobivena sredstva za besplatnu pravnu pomoć dobiju kasno. Tako npr. 2017. godine, maksimalan iznos koji udruge dobivaju je 75.000 HRK (cca. 10.000 EUR) za cijelu godinu, a isti iznos će udrugama biti uplaćen  u listopadu ili studenom.

Također problem s kojim se susreću pružatelji besplatne pravne pomoći je činjenica da sustav financiranja nije višegodišnji, pa time nije ni osiguran kontinuitet pružatelja pravne pomoći jer ne znaju hoće li slijedeće godine dobiti financijska sredstva, a time se izravno utječe i na korisnike jer postoji mogućnost da se njihov pravni problem neće riješiti. Kroz dosadašnji rad PGP-a uvidjeli smo da je broj korisnika sve veći, samo kroz prošlu godinu pružili smo pravnu pomoć za 4074 korisnika koji su sve više socijalno ugroženi te im je radi rješavanja njihovog problema pravna pomoć neophodna.

 

Rješenje problema leži u promjeni sadašnjeg zakona na način da se povećaju sredstva u financiranju pravne pomoći na način da se izjednače sa sredstvima koja se daju za sekundarnu pravnu pomoć. Na taj način rasteretila bi se sekundarna pravna pomoć. Dakle, primaran pravna pomoć je preventivnog karaktera te je vrlo važna da se smanji broj sudskih i ostalih nepotrebnih postupaka, kojima je Hrvatska opterećena. Također je vrlo važna jer se bavi upravnim postupcima, kojima se odvjetnici u praksi ne bave puno, a građanima su vrlo važni, jer se tu radi o njihovim mirovinama, pravima iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog osiguranja, statusnim pitanjima, osobnim dokumentima i slično.

Također treba ići za time da se osigura višegodišnje financiranje pružateljima pravne pomoći jer bi im se na taj način osigurao kontinuitet kako bi što kvalitetnije davali besplatnu pravnu pomoć. Pri tome  treba se voditi briga da financijska sredstva dobiju pružatelji koji imaju iskustvo u besplatnoj pravnoj pomoći te koji su učinkoviti kao i da se vodi računa o teritorijalnoj podjeli kako bi korisnici u cijeloj Hrvatskoj imali jednake uvjete. Zalažemo se i za promjenu zakona na način da dosadašnja mogućnost financiranja iz lokalne (regionalne) samouprave postane obveza.

 

Zašto je važan sustav besplatne pravne pomoći? Iz našeg iskustva uvidjeli smo kako je pravna pismenost građana ograničena, da imamo sve više socijalno ugroženog stanovništva koji ne znaju kome se obratiti, kako ostvariti svoja prava kao i činjenica da ne mogu sami učinkovito riješiti svoje probleme, posebno obzirom na sve represivnije zakone, kao i česte izmjene zakona, pri kojima se često ne misli na dobrobit građana, kao što je npr. Zakon o ovrsi. Sve  je to moguće riješiti brzo i efikasno uz pomoć kompetentnog pravnog savjetnika kroz sustav besplatne pravne pomoći. Sam sustav besplatne pravne pomoći treba služiti tome da se korisnici zaštite od prekomjernih troškova jer je to najčešća prepreka da korisnici uopće pristupe pravosuđu i ostvare svoja prava.

 

Sisak, 05.10.2017.

Slične objave

Back to top button