Stambeno zbrinjavanjeVijesti

Javni poziv podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje

PGP Sisak podsjeća kako je u tijeku rok za podnošenje zahtjeva
za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi

od 01.01.2014 – 31.03.2014.

Sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“ broj 86/08, 57/11, 51A/13 i 148/13) u tijeku je rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi.

Zahtjevi se mogu podnijeti u uredima državne uprave u županijama nadležnima prema mjestu u kojemu se traži stambeno zbrinjavanje.

Zahtjevu je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:
1. presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave,
2. uvjerenje o prebivalištu za razdoblje od 8. listopada 1991. do trenutka podnošenja zahtjeva,
3. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina,
4. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretnine,
5. potvrdu nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina,
6. potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kao i druge odgovarajuće dokaze o primanjima u prethodnoj godini,
7. uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut postupak za kaznena djela protiv Republike Hrvatske do pravomoćnosti sudske odluke.
Za potrebe postupka podnositelj je obvezan priložiti za sebe i sve članove obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje i ostalu potrebnu dokumentaciju na temelju zahtjeva nadležnog ureda državne uprave u županiji.
Dokumentaciju iz točke 3., 4. i 5. potrebno je dostaviti za mjesta gdje je podnositelj imao prijavljena prebivališta od 8. listopada 1991. do trenutka podnošenja zahtjeva kao i za mjesta svih boravišta u navedenom razdoblju.
Dokazi o ispunjavanju uvjeta za stambeno zbrinjavanje iz. točaka 3. do 7. u trenutku podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje ne mogu biti stariji od šest mjeseci.
Nepotpuni, odnosno nepravodobni zahtjevi, bit će odbačeni.

Podnositelji zahtjeva koji su bili na Listi prvenstva za 2013. godinu, a nije im rješenjem nadležnog ureda državne uprave utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje, ne podnose novi zahtjev već postojeći trebaju dopuniti potvrdom Ministarstva financija – Porezne uprave, potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ili drugim odgovarajućim dokazom o primanjima u prethodnoj godini, također do 31. ožujka 2014. godine.

Bivši nositelji stanarskog prava kojima je izdana suglasnost za stambeno zbrinjavanje na temelju Zakona o područjima posebne državne skrbi i Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika – bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi ne podnose ponovno zahtjev. Bivši nositelji stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi, ne mogu podnijeti zahtjev za stambeno zbrinjavanje jer je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, sukladno Odluci o stambenom zbrinjavanju povratnika – bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi („Narodne novine“ broj 42/13) istekao 31. kolovoza 2013. godine.

Za korisnike organiziranog smještaja te za bivše nositelje stanarskog prava koji imaju podnesen zahtjev, postupak donošenja rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje provest će se po službenoj dužnosti prema planu zbrinjavanja Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

SAVJET PGP-a: Informirajte se o svojim pravima u uredima PGP-a ili

                          posjetite Ured državne uprave u Sisačko – moslavačkoj

                          županiji na adresi:

 

Ured državne uprave u Sisačko – moslavačkoj županiji,
Služba za gospodarstvo, Odjel za stambeno zbrinjavanje, promet
i poljoprivredu

Trg matice hrvatske 18, 44 250 Petrinja ili na broj 044 814 – 09

Rok ističe 31. ožujka 2014. godine.

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi (PPDS), A4

Slične objave

Back to top button