Kategorija Besplatna pravna pomoć

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih fakulteta za rad pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći 0

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih fakulteta za rad pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći

19.6.2020.g. objavljena je Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih fakulteta za rad pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu. https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Besplatna%20pravna%20pomo%C4%87/Odluka%20o%20dodjeli%20financijskih%20sredstava.pdf

0

Besplatna pravna pomoć socijalno ugroženim građanima grada Karlovca i Karlovačke županije

izvor: karlovacki.info Projekt građanskih prava Sisak kao nevladina, nepolitička,neprofitabilna, humanitarna organizacija pruža besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim građanima grada Karlovca i Karlovačke županije,  bez obzira na njihovu etničku pripadnost. Pružanje besplatne pravne pomoći pruža...

0

Javni natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći

Ministarstvo pravosuđa je 27.siječnja 2020.g. objavilo Javni natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći: https://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/javni-natjecaj-za-financiranje-projekata-ovlastenih-udruga-i-pravnih-klinika-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci-za-2020-godinu/21613