Blog

PGP Sisak i probacija

PROBACIJA – RESOCIJALIZACIJA I REINTEGRACIJA POČINITELJA KAZNENIH DJELA U ZAJEDNICI!

Probacija je uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela tijekom koje probacijski službenici provode postupke usmjerene na smanjenje rizika od ponovnog počinjenja kaznenog djela od strane počinitelja. Probacijski poslovi od posebnog su interesa za zajednicu i društvo u cjelini, a obavljaju se sa ciljem zaštite društvene zajednice od počinitelja kaznenog djela, njegove resocijalizacije i integracije u zajednicu utjecajem na rizične čimbenike koji su povezani sa činjenjem kaznenih djela. (Zakon o probaciji, NN 99/18).
Ako se vratimo u prošlost, istaknuti trebamo i prvi Zakon o probaciji, koji je u Hrvatskoj donesen još 2009. godine, a prvi probacijski uredi i profesionalni probacijski službenici u Hrvatskoj su s radom započeli u lipnju 2011. godine. Naime, isto je posljedica uspostavljanja sustava probacije u Republici Hrvatskoj u sklopu aktivnosti pristupanja Europskoj uniji, razvoju vladavine prava, jačanja ljudskih prava te reforme pravosuđa.
Probacijska služba ne izriče niti mijenja izrečene mjere, obaveze i sankcije već ih isključivo izvršava na temelju pravomoćnih presuda ili rješenja državnog odvjetnika, suda ili suca izvršenja.

Zahvalnica PGP-u od Ministarstva pravosuđa za dobru suradnju na probacijskom sustavu

U aktivnosti provođenja rada za opće dobro, mogu biti uključene i druge službe i organizacije u zajednici, poput policije, područnih ureda Zavoda za socijalni rad, institucije koje se bave liječenjem ovisnosti ili različite nevladine organizacije.
Upravo tako je Projekt građanskih prava Sisak 28. travnja 2015. u Sisku s Ministarstvom pravosuđa, Upravom za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima, Probacijskim uredom u Sisku, zaključio Ugovor za izvršavanje rada za opće dobro temeljem kojeg će osobe uključene u probaciju moći obaviti svoj rad za opće dobro u udruzi. Tim ugovorom omogućeno je osobama s područja Siska i okolice da za počinjena kaznena djela svoju kaznu, sukladno zakonu, kompenziraju radom za opće dobro.
Kao potvrda uspješnog petogodišnjeg rada u sustavu probacije, uslijedila je zahvalnica probacijske službe Ministarstva pravosuđa i uprave RH za suradnju u 2019.g., a čime je udruga dokazala da se suradnjom mogu ostvariti dobri rezultati.

Do danas u udruzi rad za opće dobro obavilo je 10 izvršitelja /8 muškaraca i 2 žene/. Sukladno rješenjima Probacijskog ureda u Sisku, te određenim satima rada i vremenskom periodu rada izvršitelji rada za opće dobro obavljaju u udruzi administrativne poslove (nošenje pošte, fotokopiranje pismena, arhiviranje spisa i dokumenata itd.), pa do pomoći pri čišćenju ureda, uređenju promo izloga udruge i slično.

Izvršitelj rada za opće dobro u PGP Sisak, D.N.

Pri izražavanju zadovoljstva „naših“ izvršitelja rada za opće dobro u udruzi, jamči se njihova zaštita i tajnost osobnih podataka sukladno Zakonskoj regulativi.
T.M. – osoba koja je u udruzi uključena u program probacije od 2022.g. ističe kako mu je institut rada za opće dobro omogućio da i dalje vodi normalan život, usprkos osuđujućoj presudi za manje kazneno djelo te mu dao način da svoju kaznu odsluži na društveno koristan način, kao član društva u procesu resocijalizacije. Posao koji odrađuje u udruzi ističe nije nimalo težak, dapače kazuje da se oplemenjuje sa nekim novim znanjima i vještinama.
Vrlo slične izjave daju i ostali izvršitelji rada za opće dobro u udruzi, zadovoljni što su uključeni u djelovanje udruge i korisni zajednici u kojoj žive.

Sisak; 8. veljače 2024.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Slične objave

Back to top button