Besplatna pravna pomoć

Okrugli stol o besplatnoj pravnoj pomoći u Sisku

Dana 23.04. u Hotelu Panonija Sisak Projekt građanskih prava Sisak održao je okrugli stol pod nazivom „ Besplatna pravna pomoć: pravo ili iluzija?“, u okviru projekta Jačanje uloge udruga civilnog društva u pružanju besplatne pravne pomoći.

Okrugli stol se organizirao u okviru naprijed navedenog projekta financiranog od strane Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj.

Okrugli stol imao je za cilj raspraviti trenutne izmjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i ukazati na probleme u praksi.

Naime, trenutno u Republici Hrvatskoj sustav besplatne pomoći uopće ne funkcionira, strankama se ne izdaju rješenja o besplatnoj pravnoj pomoći a udruge kao glavni pružatelji primarne pravne pomoći nemaju mogućnosti pružati primarnu pravnu pomoć kroz Zakon jer država za isto izdvaja simbolična sredstva kojima se ne može pokriti niti dio osnovnih troškova, a kamoli cjelovito pružanje besplatne pravne pomoći. Neke udruge se nalaze pred zatvaranjem svojih ureda.

Milana Kreća uvodno je prisutnima izložila rad Projekta građanskih prava Sisak, istaknuvši kako PGP Sisak do sada ima više od 15000 stranaka, te oko 45000 predmeta, što riješenih, što tekućih.

Dunja Čurčija izlagala je na temu „Besplatna pravna pomoć: pravo ili iluzija“?. Ista je ukazala na probleme s kojima se PGP Sisak susreće otkako je stupio na snagu sam zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, kao i  preporuke za poboljšanje.

Prof. Alan Uzelac iznio je iskustvo Pravne klinike kao pružatelje besplatne pravne pomoći, te je ukazao zašto se sustav besplatne pravne pomoći  u RH mora promijeniti, usporedivši najuspješnije sustave besplatne pravne pomoći u inozemstvu.

O uočenim preprekama također je govorila Ljiljana Božić Krstanović ispred Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, koja je jasno ukazala da su udruge kao pružatelji primarne pomoći dovedeni u nezavidan položaj, da je cijeli sustav besplatne pravne pomoći kolabirao i da su izmjene zakona nužne.

Ispred Ministarstva pravosuđa govorila je Mirjana Matov, koja je rekla da će se obzirom na cjelokupnu situaciju ići na donošenje novog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

U odnosu na sekundarnu pravnu pomoć, probleme u praksi iznijela je Dušanka Nenadović, ukazujući na probleme s kojim se ista svakodnevno suočava kao odvjetnik.

Uz navedene istom su prisustvovali i predstavnici ostalih udruga, odvjetnika iz Sisačko-moslavačke županije, predstavnici Ureda pučkog pravobranitelja, Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji te ostali bitni dionici.

Zaključak prisutnih je bio da je potrebno donijeti novi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Sadašnja situacija je nažalost takva da je primjena postojećeg Zakona otežana, čak i nemoguća, kako udrugama i pravnim klinikama, tako i odvjetnicima.

Slične objave

Back to top button