ACF - Centar za stranceBesplatna pravna pomoćBlogVijesti

Besplatna pravna pomoć i nadalje pokazuje neučinkovitost sustava

Projekt građanskih prava Sisak /u daljnjem tekstu PGP Sisak/ je udruga koja je u sustavu besplatne pravne pomoći (BPP) prisutna od 2009. godine, te sve do danas osigurava kontinuitet te kvalitetnu pomoć u pružanju primarne pravne pomoći korisnicima slabijeg imovnog stanja. Kao registrirani pružatelj primarne pravne pomoći pri Ministarstvu pravosuđa i uprave, PGP Sisak je jedini ovlašteni pružatelj  primarne pravne pomoći sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije, a koja teritorijalno pokriva cijelu Sisačko-moslavačku i dio Karlovačke županije, a među ostalim dijelovima RH.

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći iz 2008. i njegovim stupanjem na snagu u veljači 2009. godine u Republici Hrvatskoj trebao je biti uspostavljen sveobuhvatan sustav pružanja besplatne pravne pomoći osobama slabijeg imovnog stanja pri rješavanju njihovih egzistencijalnih pitanja. Promjena Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći uslijedila je tijekom 2014. i donosi poboljšanje u smislu pristupa građana primarnoj pravnoj pomoći, no i dalje nije kvalitetno sustavno riješila besplatnu pravnu pomoć u RH.

Zakonom koji je danas na snazi nezadovoljni su kako pružatelji, tako i korisnici, a što za posljedicu ima nedovoljnu funkcionalnost sustava besplatne pravne pomoći i u 2021. te dalje. Pružatelji su nezadovoljni zbog nedostatnih financijskih sredstva koja im se osiguravaju iz državnog proračuna kroz model neadekvatnog godišnjeg projektnog financiranja, a korisnici zbog nedovoljne dostupnosti primarne pravne pomoći i načinu na koji mogu istu ostvariti.

Nedostatna financijska sredstva kroz sustav besplatne pravne pomoći za posljedicu imaju neizvjesnost kontinuiteta rada organizacija/pružatelja te dovode u pitanje i samu odgovornost prema korisnicima/strankama. Mnogi pružatelji suočeni sa smanjenim ili potpuno izostalim sredstvima morali su i moraju obustaviti svoje djelovanje i zatvoriti vrata brojim korisnicima. Upravo iz tih razloga, financiranje kroz međunarodne  mehanizme – donacije je više nego nužno, no nije jednostvano.

Primarna pravna pomoć je važna jer korisnici najčešće trebaju hitan savjet neovisno o kojem se pravnom području radi jer nemaju financijskih sredstava kojima bi platili pravni savjet odvjetnika. Savjetovanje im je najčešće potrebno u vezi podneska kojeg su zaprimili, a ne raspolažu dovoljnim znanjem da bi sami sastavili dopis, žalbu ili pritužbu nekom javnopravnom tijelu. Jedan korisnik većinom ima tri pravna problema iz različitih pravnih područja /stambeno zbrinjavanje, reguliranje statusa, osobni dokumenti, prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi, itd./, te je vrlo važan kontinuitet pružene pravne pomoći.

Više desetaka stranaka se PGP-u Sisak svakodnevno obraća radi pravne pomoći, a često doputuju iz ruralnih područja Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije jer im je to, unatoč putnim troškovima, povoljnije i jednostavnije nego platiti odvjetnika.

 

PGP Sisak koji je na sceni pružanja besplatne pravne pomoći već preko 20 godina i u protekloj godini uočio je nedostatke sustava koji se zapravo nalazi na pragu kolabiranja.

PGP Sisak je od 2019. član Povjerenstva za besplatnu pravnu pomoć, pri Ministarstvu pravosuđa i uprave, ispred ovlaštenih udruga pružatelja primarne pravne pomoći koje je osnovano kao savjetodavno tijelo Ministarstva pravosuđa i uprave. U ožujku 2021. istekao je dvogodišnji mandata Povjerenstva za besplatnu pravnu pomoć; te do danas isto nije novo-osnovano ili izvršen reizbor. Ne manje bitno, ističe se kako tijekom 2021. nije održana niti jedna sjednica predmetnog tijela.

Povjerenstvo za besplatnu pravnu pomoć kao savjetodavno tijelo Ministarstvo pravosuđa i uprave  i nadalje zauzima samo figurativno-formalnu ulogu u sustavu praćenja besplatne pravne pomoći. Osim što ne postoji kontinuitet saziva Povjerenstva, ne dostavljaju se natječajni prijedlozi na ocjenu i vrednovanje članovima Povjerenstva, te govorimo o direktnom kršenju zakonskih odredbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, čl. 49. st. 3. Zakona. Povjerenstvo za besplatnu pravnu pomoć, dakle, i nadalje predstavlja raskorak između normativne i funkcionalne razine.

U svojim zagovaračkim aktivnostima, PGP Sisak i nadalje je ustrajan na uvođenju modela višegodišnjeg financiranja, osiguranju veće financijske podrške ovlaštenim udrugama i pravnim klinikama u sustavu primarne pravne pomoći u odnosu na financiranje sekundarnu pravnu pomoć, dodatno financiranje udruga s područja pogođenim potresom, te mogućnost financiranja sustava primarne pravne pomoć kroz igre na sreću kao što je to osigurano u Odjelu za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa i uprave. Također smatramo da treba promijeniti  zakonske odredbe Zakona gdje bi lokalne i regionalne jedinice uprave i samouprave morale iz svojih lokalnih proračuna financirati besplatnu pravnu pomoć, znači da mogućnost postane obveza.

Najbolji pokazatelj neučinkovitosti sustava besplatne pravne pomoći u RH je primjer PGP-a Sisak, gdje financijska sredstva osigurana putem Ministarstva pravosuđa i uprave kroz trenutni sustav BPP-a u RH zauzimaju udio od svega 6% u financijskim sredstvima PGP-a utrošenim na pružanje pravne pomoći u 2021. godini. PGP je u 2021. godini radio s preko 2 000 stranaka.

Zaključujemo kako je trenutni sustav BPP-a u RH neodrživ i mora se mijenjati da bi ostvario svoju svrhu pomoći socijalno ugroženim građanima, kojih je sve više i kojima je pravna pomoć potrebnija nego ikada, a pružatelja je sve manje.

 

U Sisku, 07.02.2022.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Slične objave

Back to top button