Besplatna pravna pomoćVijesti

Okrugli stol na temu: „Diskriminacija – mehanizmi zaštite – ostvarivanje prava na jednako postupanje“

Dana 12.07.2013.g. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek u Zagrebu je održao okrugli stol na temu: „Diskriminacija – mehanizmi zaštite – ostvarivanje prava na jednako postupanje“ i to u okviru projekta IPA 2008 „Inicijativa organizacija civilnog društva za promjene u antidiskriminacijskoj politici“.
Na okruglom stolu, Ljiljana Božić-Krstanović predstavila je zajednički izvještaj o praćenju provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije, koji je izrađen zajedno s Centrom za mirovne studije.
Anka Kekez Koštro predstavila je policy dokument Kišobranom protiv diskriminacije, a o pravu na pristup pravosuđu pod jednakim uvjetima govorila je Jagoda Novak iz Ureda pučkog pravobranitelja, koja je naglasila kako je pristup pravosuđu jedan od temeljnih ljudskih prava i kako bi svatko trebao imati pristup tome.
Dunja Čurčija iz Projekta građanskih prava Sisak iznijela je trenutne probleme u pružanju besplatne pravne pomoći, naglašavajući kako vrlo malo korisnika može ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć putem postojećeg zakona. I predstavnica Ministarstva pravosuđa, Renata Duka se složila da postojeći sustav ne funkcionira, ističući kako će novi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći biti puno funkcionalniji i bolji od dosadašnjeg.
Zaključak svih prisutnih je bio da je nužno osigurati dostatna financijska sredstva za pružanje besplatne pravne pomoći, a koja su najveća prepreka u ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć. Također, potrebno je razvijati sustav primarne pravne pomoći, te udrugama osigurati sredstva kojima će moći nastaviti svoj rad kao najiskusniji pružatelji primarne pravne pomoći.

Slične objave

Back to top button