Oznake: undp

U prostorijama Sisačko – moslavačke županije održan je sastanak radi izrade završnog nacrta Akcijskog plana SMŽ za uključivanje Roma 2013.– 2015.

Radi dovršetka nacrta Akcijskog plana Sisačko – moslavačke županije za uključivanje Roma održan je sastanak, 18. listopada 2013. godine u Kabinetu županice, s predstavnicima romskih udruga i Vijeća, Upravnog odjela za zdravstvo, Upravnog odjela...

Obilježavanje poljskih puteva

Obilježavanje poljskih puteva

Početkom 2012. godine Centar za ruralne inicijative je zaključio ugovor o financiranju projekta kojim su se obilježile katastarske rute poljskih putova u katastarskoj općini Dejanovići i Klinac, u cilju stvaranja podloge za buduće, planirane...