Romska nacionalna manjina u Sisačko-moslavačkoj županijiVijesti

U prostorijama Sisačko – moslavačke županije održan je sastanak radi izrade završnog nacrta Akcijskog plana SMŽ za uključivanje Roma 2013.– 2015.

2013-10-18 13.43.35

Radi dovršetka nacrta Akcijskog plana Sisačko – moslavačke županije za uključivanje Roma održan je sastanak, 18. listopada 2013. godine u Kabinetu županice, s predstavnicima romskih udruga i Vijeća, Upravnog odjela za zdravstvo, Upravnog odjela za socijalnu skrb i Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport županije, predstavnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Grada Siska, Grada Kutine, Centra za socijalnu skrb u Sisku i Kutini, te predstavnicama PGP-a Sisak.

Spomenutom sastanku u županiji prethodile su dvodnevne radionice u Zagrebu, na kojoj su dionici sastanka izrađivali Akcijski plan koji se sastoji od pet mjera odnosno ključnih problema romske zajednice: statusna pitanja, obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje i socijalna skrb te stanovanje.

Radionice,kao i sam sastanak, inicijativa su Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), u okviru projekta“ Platforma za uključivanje Roma u Međimurskoj županiji“, a uz financijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo,Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, te Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri OESS-u. Cilj sastanka bio jeprovjera sadržaja plana i raspoloživih podataka, te finalni dogovor oko izrade plana.

2013-10-18 13.43.30

Akcijski plan na razini Sisačko – moslavačke županije doprinijet će rješavanju društvenih problema, objedinit će relevantne podatke i financijska sredstva za rješavanje problema, a istim će koordinirati Županija Sisačko – moslavačka, a kao dokument poslužit će i olakšanom pristupu sredstvima Europske unije, raspoloživim za socijalno uključivanje Roma.

Slične objave

Back to top button
Anketa

Kad biste bili diskriminirani, biste li prijavili diskriminaciju?

Loading ... Loading ...

Smatrate li da je besplatna pravna pomoć potrebna građanima?

Loading ... Loading ...