Romska nacionalna manjina u Sisačko-moslavačkoj županijiVijesti

U prostorijama Sisačko – moslavačke županije održan je sastanak radi izrade završnog nacrta Akcijskog plana SMŽ za uključivanje Roma 2013.– 2015.

2013-10-18 13.43.35

Radi dovršetka nacrta Akcijskog plana Sisačko – moslavačke županije za uključivanje Roma održan je sastanak, 18. listopada 2013. godine u Kabinetu županice, s predstavnicima romskih udruga i Vijeća, Upravnog odjela za zdravstvo, Upravnog odjela za socijalnu skrb i Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport županije, predstavnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Grada Siska, Grada Kutine, Centra za socijalnu skrb u Sisku i Kutini, te predstavnicama PGP-a Sisak.

Spomenutom sastanku u županiji prethodile su dvodnevne radionice u Zagrebu, na kojoj su dionici sastanka izrađivali Akcijski plan koji se sastoji od pet mjera odnosno ključnih problema romske zajednice: statusna pitanja, obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje i socijalna skrb te stanovanje.

Radionice,kao i sam sastanak, inicijativa su Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), u okviru projekta“ Platforma za uključivanje Roma u Međimurskoj županiji“, a uz financijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo,Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, te Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri OESS-u. Cilj sastanka bio jeprovjera sadržaja plana i raspoloživih podataka, te finalni dogovor oko izrade plana.

2013-10-18 13.43.30

Akcijski plan na razini Sisačko – moslavačke županije doprinijet će rješavanju društvenih problema, objedinit će relevantne podatke i financijska sredstva za rješavanje problema, a istim će koordinirati Županija Sisačko – moslavačka, a kao dokument poslužit će i olakšanom pristupu sredstvima Europske unije, raspoloživim za socijalno uključivanje Roma.

Slične objave

Back to top button