Centar za ruralne inicijative

Obilježavanje poljskih puteva

Početkom 2012. godine Centar za ruralne inicijative je zaključio ugovor o financiranju projekta kojim su se obilježile katastarske rute poljskih putova u katastarskoj općini Dejanovići i Klinac, u cilju stvaranja podloge za buduće, planirane infrastrukturne projekte koji bi se provodili u selu i okolici. Projekt je uspješno proveden a iznos financiranja od strane UNDP Hrvatska je bio 15.000,00 HRK.

Back to top button
Anketa

Kad biste bili diskriminirani, biste li prijavili diskriminaciju?

Loading ... Loading ...

Smatrate li da je besplatna pravna pomoć potrebna građanima?

Loading ... Loading ...