CARE/CRPVijesti

Sastanak sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje

PGP Sisak održao sastanak 11.travnja 2019.godine sa Središnjim državnim uredom za obnovu I stambeno zbrinjavanje.Predmet sastanka je bilo upoznavanje SDUOSZ-a s dva nova projekta koje je PGP Sisak potpisao sredinom ožujka. Projekti su potpisani s Igmanskom inicijativom iz Novog Sada u okviru regionalnog projekta CARE. Cilj projekta je podrška korisnicima RHP-a u ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na podršku bivšim nositeljima stanarskog prava (BNSP). Kako je SDUOSZ provedbeno tijelo za RHP u Republici Hrvatskoj smisao sastanka je bilo da se pronađe što učinkovitiji i efikasniji model suradnje kako bi se projekti što bolje proveli u zadanom razdoblju.

Slične objave

Back to top button
Anketa

Kad biste bili diskriminirani, biste li prijavili diskriminaciju?

Loading ... Loading ...

Smatrate li da je besplatna pravna pomoć potrebna građanima?

Loading ... Loading ...