Vijesti

Radionica strateškog planiranja u sklopu projekta „Mreža gradova i civilnog društva za suzbijanje rasizma i diskriminacije“

PGP Sisak sudjelovao je 4. i 5.6.2018. godine na radionici strateškog planiranja u Zagrebu, u hotelu Panorama. Radionica se provodila u sklopu projekta ‘Mreža gradova i civilnog društva za suzbijanje rasizma i diskriminacije’ kao dio aktivnosti projekta „Mreža gradova i civilnog društva za suzbijanje rasizma i diskriminacije“ kojeg u partnerstvu provode Inicijativa mladih za ljudska prava, Kuća ljudskih prava Zagreb i Europska antirasističke mreža.

Projekt ima za cilj unaprijeđenje mehanizama zaštite od diskriminacije i rasizma na lokalnoj razini kroz suradnju organizacija civilnog društva i gradskih uprava te razvoj strategija za promociju tolerancije i uključivosti, te nastoji potaknuti međusektorsku suradnju u Republici Hrvatskoj te pružiti gradovima i organizacijama civilnog društva informacije i uvide u modele te pristupe i standarde za suzbijanje diskriminacije i rasizma (principi UNESCO-a, Vijeća Europe i dr.).

Prvi dan obuhvatio je normativni okvir koji je prezentirala Tena Šimonović Einwalter iz Ureda Pučke pravobraniteljice, te primjere dobre prakse država koje već imaju izrađenu lokalnu strategiju za suzbijanje rasizma i diskriminacije poput Njemačke, Španjolske i Švicarske.

Prvi dan završio je izlaganjem gđe. Jane Bolant Radić, voditeljice Službe za promicanje ljudskih prava grada Zagreba koja je istaknula primjere dobre prakse koje provodi grad Zagreb. Grad Zagreb je na primjer donio strateške dokumente radi suzbijanja diskriminacije poput Akcijskog plana grada Zagreba za provedbu mjera nacionalne politike za ravnopravnost spolova od 2011. do 2015. i Akcijskog plana grada Zagreba za 2017. – 2018. za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. – 2020., te imenovao tijela koja prate provedbu strateških dokumenata.

Drugi dan bio je rezerviran za rad u grupama po županijama. Grupe su činili predstavnici lokalnih vlasti i udruga civilnog društva iz Kaštela, Knina, Samobora, Siska, Rijeke i Varaždina

Moderator Naše grupe /Sisak/ bila je Biljana Balažević, koordinatorica Inicijative mladih za ljudska prava. Uz mene i Biljanu Balažević grupu je činio i Dean Sarčević, osoba zadužena za odnose s javnošću i medijima u YiHR.

U vremenskom periodu od cca dva sata isprezentirali smo svoj rad, zatim pravna područja Našeg rada te diskriminacijske osnove s kojim se PGP Sisak susreće u svome radu.

Iskazali smo probleme vezano za pravna područja stambenenog zbrinjavanja, reguliranjas statusa u RH te nefunkcioniranja sustava besplatne pravne pomoći u Sisačko-moslavačkoj županiji te Karlovačkoj županiji. Ukazali smo na nužnost identificiranja problema u ruralnim područjima. Cijela grupa se složila kako se mora uspostaviti sustav mrežne suradnje i posjeti samom terenu.

Zaključak: osnovni cilj Antidiskriminacijske politike  prije  svega je identificirati probleme te smo odredili ciljeve antidiskriminacijske politike  kroz  tri tipa vrijednosti:

  • postizanje jednakosti naspram osjetljivih skupna društva,
  • razvijanje svijesti uz prihvaćanje različitosti,
  • transapentnost u odnosu između pojedinca i institucionalnog okvir.

Slične objave

Back to top button