IPA INFO 2012Vijesti

Mogućnosti ruralnog razvoja kroz LEADER metodologiju

30.06.2014. u Petrinji, PGP je organizirao informativno-edukativnu radionicu „Mogućnosti ruralnog razvoja kroz LEADER metodologiju u sklopu projekta „Europa na mom imanju“, financiranog od strane EU kroz program IPA INFO 2012.

Na radionici je predavanje, uz popratnu prezentaciju, održao gospodin Ivan Ciprijan, voditelj Odjela za lokalne inicijative i razvoj ruralnih područja, Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju Ministarstva poljoprivrede.

Svi sudionici radionice, predstavnici OPG-a, LAG-ova, lokalnih vlasti, kao i stanovnici ruralnog područja, imali su priliku čuti najnovije informacije o financiranju ruralnog razvoja kroz LEADER mjeru iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Jedan od važnijih zaključaka je bio da LAG-ovi, kao važan čimbenik u LEADER pristupu, moraju još dosta raditi na svom ustrojstvu i kapacitetima te da se mora poboljšati suradnja između LAG-ova i lokalnih i regionalnih vlasti.

Slične objave

Back to top button