Romska nacionalna manjina u Sisačko-moslavačkoj županijiVijesti

Drugi radni sastanak „Lokalne platforme za Rome“

Dana 28.04.2016. u Sisku, udruga Projekt građanskih prava Sisak organizirala je drugi radni sastanak „Lokalne platforme za Rome“, tijela oformljenog u sklopu projekta „The Importance of Being Roma – Važno je zvati se Rom“. Projekt se provodi u periodu od 01.11.2015.-31.10.2016. te je financiran sredstvima Europske unije, dok je sufinanciranje projekta osigurao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Obzirom da su dionici projekta već upoznati s ciljem projekta, tj. ohrabrivanje pripadnika romske nacionalne manjine da se izjašnjavaju kao Romi, radi čega je tema prvog sastanka Platforme bila  – statusna pitanja Roma, ovog puta tema sastanka je bilo – obrazovanje pripadnika romske nacionalne manjine.

Osim predstavnika članova Platforme koji su nazočili prvom sasatanku, ovaj put smo pozvali i predstavnike obrazovnih ustanova koji najviše rade s romskom djecom – O.Š. Braća Bobetko te Dječji vrtić Sisak Novi od kojih smo dobili informacije s terena iz prve ruke vezano za situaciju oko statusa romske djece u obrazovnom sustavu. Predstavnici romske nacionalne manjine koji su bili prisutni na sastanku, dali su svoje viđenje položaja romske nacionalne manjine te probleme s kojima se svakodnevno susreću, a koji izravno utječu na broj Roma u obrazovnom sustavu.

Nakon žustre ali konstruktivne rasprave među dionicima, donijeti su zaključci kako je povećanje broja obrazovanih Roma prioritet te najvažniji korak do socijalne inkluzije. Također, stipendiranje tijekom cijelog osnovnoškolskog obrazovanja, mjera je koja bi roditeljima romske djece, koji su u pravilu gotovo uvijek socijalno ugroženi, olakšala troškove školovanja djece.

Slične objave

Back to top button