Vijesti

„Misli lokalno djeluj nacionalno“ u Pakracu

Misli lokalno djeluj nacionalno

Dana 10.10.2013. godine Mirica Miljanić, pravna savjetnica PGP-a, sudjelovala je u radu fokus grupe, čiji je bio cilj etnološko istraživanje diskriminacijskih prava i kršenja ljudskih prava na ovom području.

Voditeljica fokus grupe je bila etnologija Željka Jelavić iz Zagreba, inače vanjska suradnica udruge Babe, koja je nositelj projekta a partner na ovom području Delfin iz Pakraca.

Kroz diskusiju su prepoznata najčešća područja  u kojim se vrši diskriminacija ( zapošljavanje, rad, statusna prava, zdravstvo, socijalna prava …) građana u ovoj lokalnoj zajednici te grupe građana prema kojima se ona najčešće provode. ( pripadnici manjina, povratnici, socijalno ugroženi,  invalidi, žene.).

Ljubica Matijević Vrsaljko, odvjetnica i vanjska suradnica Babe upoznata je s pravnom problematikom dviju korisnica usluga ureda PGP-a u Pakracu te je obećala pomoć za te korisnike.

Slične objave

Back to top button
Anketa

Kad biste bili diskriminirani, biste li prijavili diskriminaciju?

Loading ... Loading ...

Smatrate li da je besplatna pravna pomoć potrebna građanima?

Loading ... Loading ...