PGP i pučki pravobraniteljVijesti

Trening o načelu nediskriminacije kao osnovi prava EU

Dana 30.05.2012.g. Dunja Čurčija, pravni savjetnik PGP-a je sudjelovala  na treningu o načelu nediskriminacije kao osnovi prava EU, kojeg organizira Centar za mirovne studije u suradnji s partnerima, katedrom za EU pravo Pravnog fakulteta i Društvom za europsko pravo. Trening se provodi u okviru projekta “Jačanje organizacija civilnog društva za učinkovitu provedbu i praćenje provedbe anti-diskriminacijske politike u Hrvatskoj”. Trening vode prof. Siniša Rodin i prof. Goran Selanec.

Prvi trening vodio je prof. Goran Selanec. Trening se sastojao od dva dijela. Prvi dio treninga odnosio se na temeljni okvir pravnog poretka Europske unije uz definiranje i isticanje važnosti temeljnih načela EU. Drugi dio treniga odnosio se na obvezu tumačenja EU prava. U drugom dijelu prof. Selanec pokušao je kroz primjere iz sudske prakse EU (npr. slučaj:  Von Colson, Marleasing, Adeneler, Kempter, Kucudeveci, Mangold, Foster) pojasniti primjenjivost direktiva EU na pravo države članice a sve s naglaskom na diskriminaciju.

Dakle, teme na treningu odnosile su se na osnove i pravne akte koji su izvori antidiskriminacijskog prava, položaj načela jednakosti u pravnom poretku EU te različite direktive/osnove/doktrine.

Za navedeno planiraju se održati još dva treninga i to 06.07.2012. i 21.09.2012.

Slične objave

Back to top button
Anketa

Kad biste bili diskriminirani, biste li prijavili diskriminaciju?

Loading ... Loading ...

Smatrate li da je besplatna pravna pomoć potrebna građanima?

Loading ... Loading ...