Oznake: sukob interesa

Sprečavanje sukoba interesa

24. i 25. travnja 2012. u Karlovcu, PGP Sisak je sudjelovao na seminaru kojeg je organizirao Transparency International Hrvatska za javne dužnosnike, predstavnike medija, te predstavnike nevladinih organizacija u sklopu EU projekta „Civilno društvo...