Oznake: ipa 2008

Praćenje i vrednovanje javnih politika

Praćenje i vrednovanje javnih politika

7., 8. i 9. rujna 2011.g. u Donjoj Stubici, u organizaciji Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centra za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar i SDF-a, održana je radionica „Praćenje...