Housing CareNews

Rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje povratnika – bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi RH ističe 31. kolovoza 2013.

Izvor: UNHCR.HR

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Republike Hrvatske podsjeća da rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje povratnika – bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi ističe 31. kolovoza 2013.

Vlada Republike Hrvatske 4. travnja 2013. godine donijela je Odluku o stambenom zbrinjavanju povratnika – bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi. Odluka o stambenom zbrinjavanju stupila je na snagu 18. travnja 2013. godine.

Sukladno navedenoj Odluci, rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje povratnika – bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi ponovno je otvoren i teče od 18. travnja do 31. kolovoza 2013. godine.

Stambeno se zbrinjavaju osobe, tj. povratnici, izbjeglice, prognanici, raseljene osobe – bivši nositelji stanarskog prava u stanovima u društvenom vlasništvu, a koji se žele vratiti i trajno živjeti u Republici Hrvatskoj, bez obzira da li se nalaze izvan ili u Republici Hrvatskoj.
Uvjet za stambeno zbrinjavanje je da osobe nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na području Republike Hrvatske ili na području država nastalih raspadom bivše SFRJ ili drugim državama u kojima borave, ili da iste nisu prodali, poklonili ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991. godine, odnosno da nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca.

Stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava osiguravat će se u gradovima i općinama Republike Hrvatske gdje su te osobe ranije (1991. godine) imale prijavljeno prebivalište, odnosno koristile stan u društvenom vlasništvu. Ako to nije moguće, odgovarajuće stambeno zbrinjavanje bit će osigurano na drugim područjima Republike Hrvatske ovisno i u skladu s raspoloživošću useljivog stambenog prostora.
Za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi nema utvrđenog krajnjeg roka.

Sve potrebne informacije vezane uz novi rok i stambeno zbrinjavanje mogu se pronaći na informativnom letku, na stranici http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=579, ili u Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Radnička cesta 22, Zagreb, tel. 01) 617 25 67.

Related Articles

Back to top button