Romska nacionalna manjina u Sisačko-moslavačkoj županijiVijesti

Nacionalna platforma za uključivanje Roma

22. i 23. rujna 2016. godine u Sisku, PGP Sisak, Milana Kreća je sudjelovala u regionalnoj diskusiji u sklopu projekta “Nacionalna platforme za uključivanje Roma”. Regionalna diskusija je organizirana od strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Opća uprava za pravosuđe i potrošače (DG JUST) Europske komisije krajem 2015. godine pozvala je države članice da kreiraju nacionalne platforme za Rome u skladu s Europskom platformom za Rome. Nacionalna platforma zamišljena je kao prostor za razgovor, konzultacije i uključivanje svih dionika, a osobito Roma u provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma (NSUR) do 2020. godine. Prva regionalna diskusija održana je u Sisku te je obuhvatila teme provedbe NSUR-a na lokalnoj razini u područjima obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja i stanovanja. Dionici s lokalne i regionalne razine su iznijeli potrebe i izazove s kojima se suočavaju u provedbi NSUR-a te eventualna rješenja za unaprjeđenje postupka provedbe.

Slične objave

Back to top button