Vijesti

PGP Sisak sudjelovao u radu konferencije „Europska unija – od aktivnih građana do podrške građanima“

Predstavnici PGP-a Sisak sudjelovali su u radu konferencije koja je održana u IMPACT centru u Zadru, 25. i 26. svibnja 2014. Konferenciju je organizirala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u suradnji s European Citizen Action Service (ECAS) iz Brussela. U radu konferencije sudjelovalo je pedesetak sudionika, predstavnika udruga civilnog društva – pružatelja besplatne pravne pomoći iz regije i nekoliko europskih država, predstavnici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske kao i predstavnici Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Tijekom dvodnevne konferencije prezentirana je, između ostalog, pravna pomoć koja se pruža unutar sustava besplatne pravne pomoći u Hrvatskoj i regiji koja je i dalje opterećena lošim i nedjelotvornim Zakonima o besplatnoj pravnoj pomoći i pratećim aktima kojima se regulira provedba besplatne pravne pomoći u praksi. Predstavnici udruga kritizirali su sustav koji je na snazi u Hrvatskoj i okolnim državama te kroz primjere iz prakse i svoje statistike predmeta pružene besplatne pravne pomoći unutar sustava i van istoga ukazali na nesvrsishodnost Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Prijedlozi koje su udruge iz Hrvatske imale u kreiranju novog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći samo su djelomično usvojeni a Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske svojim djelovanjem u odnosu prema udrugama i dalje ne želi izgraditi ravnopravan partnerski odnos s udrugama civilnog društva – pružateljicama besplatne pravne pomoći. Predstavnici udruga iz Velike Britanije i Republike Irske predstavili su programe pružanja besplatne pravne pomoći, savjetovanja i informiranja građana koje provode u svojim državama, samostalno ili u okviru mreža pružatelja besplatne pravne pomoći. To su sustavi primjereni pojedincu i društvu kojima civilno društvo u regiji teži dostići u doglednoj budućnosti.

Zaključak konferencije je da bi se udruge – pružateljice besplatne pravne pomoći trebale dodatno povezati i još više surađivati, kroz provedbu zajedničkih aktivnosti i projekata, te na taj način dati svoj doprinos u poboljšanju sistema besplatne pravne pomoći u Hrvatskoj. Istaknuto je, također, da je potrebno dodatno raditi na zajedničkoj vidljivosti druga koje pružaju takve usluge u lokalnim zajednicama. U tom smislu predstavnice Ministarstva pravosuđa izvijestile su da će se vrlo brzo osvježiti i dopuniti sadržaj u dijelu internetske stranice Ministarstva kako bi svatko mogao doći do korisnih informacija o sustavu besplatne pravne pomoći, obzirom da su informacije u tom dijelu već dugo neadekvatne i zastarjele. Predstavnici udruga predložili su da zainteresirane udruge u Hrvatskoj zajednički pokrenu portal pružatelja besplatne pravne pomoći koji bi sadržavao sve neophodne informacije u vezi besplatne pravne pomoći, kako do iste ljudi mogu doći i na taj način olakšati potencijalnim korisnicima pristup pomoći.

U daljnjem jačanju udruga koje pružaju besplatnu pravnu pomoć u Hrvatskoj i dalje možemo očekivati određenu pomoć Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, kao i ECAS-a koji svoju pomoć, posebno u stvaranju i jačanju koalicija udruga pružatelja besplatne pravne pomoći, nudi svim zainteresiranim udrugama koje su sudjelovali u radu konferencije.

Slične objave

Back to top button