Vijesti

Osvrt na okrugli stol Zakon o strancima

PROVEDBA ZAKONA O STRANCIMA /NN 130/11/

Zajednička radionica MUP-a RH i UNHCR-a

Dana 03.07.2012.g. u periodu od  09 do 13:30 h u prostorijama „Hotela International“ u Zagrebu, održan je okrugli stol na temu Provedba Zakona o strancima. Na istom najviše pozornosti stavilo se  na reguliranje boravka stanaca u RH (privremeni i stalni boravak), te  ispunjavanje uvjeta za  njihov prijem u Hrvatsko državljanstvo./NN 130/11/.

Uvodne pozdravne riječi, te  prezentaciju dali su slijedeći: Mario Pavlović, UNHCR Zagreb, Stanko Janić, pomoćnik ministra MRREF, Gordana Valenta načelnica sektora za upravne poslove, strance i državljanstvo MUP-a, Ljiljana Maglić Radoš, voditeljica odsjeka za statusna pitanja stranaca, Šime Šiljeg, načelnik Odjela za državljanstva, Igor Lekić, Ured pučkog pravobranitelja, te Terrence Pike, predstavnik UNHCR-a u RH. Okruglom stolu kao aktivni dionici prisustvovali su slijedeći: predstavnici PU Zagrebačke i Istarske, predstavnici područnih Ureda UNHCR-a Sisak i Knin,voditelji službi RU za PPDS-i, „IPC“Slavonski brod, „Hoću Kući“ Knin,“Sdf“ Zagreb, SNV Zagreb, Centar za mir i nenasilje Osijek,Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar, te „ Projekt građanskih prava“ Sisak.

Na istom govorilo se o primjeni Zakona o strancima u praksi, reguliranje boravka povratnika, izbjeglica iz BiH i Kosova u RH,te primjeni Zakona o hrvatskom državljanstvu (službeni iskaz načelnika odjela za državljanstva). Između ostalog ukazivalo se i na poteškoće uočene u dosadašnjoj provedbi samog Zakona o strancima.

Tijekom 2012.god. primitak u hrvatsko državljanstvo ostvarilo je  49 povratnika i 20 izbjeglica.

Bitno je ukazati na slijedeće:

  • Odredba čl. 140 st.1  Zakona o strancima nije obvezujuća. Naime, stranac na privremenom boravku može i ne mora podnijeti zahtjev za izdavanje osobne iskaznice za stranca. Znači teret odlučivanja pada isključivo na stranke/strance;
  • Potvrdu za dokazivanje statusa povratnika kojom isti dokazuju da su se vratili temeljem programa povratka ili da su isti u postupku obnove ili stambenog zbrinjavanja, ukoliko je stranac ne priloži, MUP će zatražiti službenim putem od MRRFEU u postupku odobrenja stalnog boravka. Umjesto predmetne potvrde može se priložiti Ugovor o najmu stana, odgovarajuće rješenje ili neki drugi dokazni podnesak,
  • Temeljem čl.94 st.1 toč.2 Zakona o strancima povratnik može odmah podnijeti zahtjev za stalni boravak ukoliko ispunjava uvjete propisane navedenim člankom, a to znači da isti mora prijaviti kratkotrajni boravak (do 3 mjeseca) i unutar istog podnijeti zahtjev za stalni boravak;
  • Od kolovoza 2011.god. nije zabilježen niti jedan slučaj odbijanja ili prestanka boravka stranca ili protjerivanje istih  iz razloga nacionalne sigurnosti/čl.5 Zakona o strancima/-prema službenom izvješću MUP-a.

UNHCR u suradnji s MUP-om tiskao je brošuru naziva “Kako regulirati boravak u RH“ upravo dajući koncizne upute za izbjeglice pod privremenom zaštitom u RH i povratnike. Ista će biti službeno dostavljena svim PU i PP na području RH od strane Ministarstva unutarnjih poslova.

Slične objave

Back to top button
Anketa

Kad biste bili diskriminirani, biste li prijavili diskriminaciju?

Loading ... Loading ...

Smatrate li da je besplatna pravna pomoć potrebna građanima?

Loading ... Loading ...