Što je diskriminacija?

Smjernice za prepoznavanje slučajeva diskriminacije

Zakon o suzbijanju diskriminacije pročišćeni tekst zakona autor Vukorepa Ivana

Prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije NN 85/08, diskriminacijom smatra se stavljanje u nepovoljniji položaj bilo koje osobe kao i osobe povezane s njom rodbinskim ili drugim vezama. Diskriminacijom se smatra i stavljanje neke osobe u nepovoljniji položaj na temelju pogrešne predodžbe o postojanju osnove za diskriminaciju.

Oblici diskriminacije prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije su:

•  izravna diskriminacija

•  neizravna diskriminacija

•  uznemiravanje

•  spolno uznemiravanje

•  poticanje na diskriminaciju

•  propuštanje razumne prilagodbe

•  segregacija

Diskriminacijske osnove navedene u Zakonu o suzbijanju diskriminacije su:

• rasa ili etnička pripadnost ili boja kože

• spol

• jezik

• vjera

• političko ili drugo uvjerenje

• nacionalno ili socijalno podrijetlo

• imovno stanje

• članstvo u sindikatu

• obrazovanje

• društveni položaj

• bračni ili obiteljski status

• dob

• zdravstveno stanje

• invaliditet

• genetsko naslijeđe

• rodnog identiteta i izražavanje

• spolna orijentacija

Diskriminacija je zabranjena osobito u područjima:

1. rada i radnih uvjeta; mogućnosti obavljanja samostalne ili nesamostalne djelatnosti, uključujući kriterije za odabir i uvjete pri zapošljavanju te napredovanju; pristup svim vrstama profesionalnog usmjeravanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja te prekvalifikacije,

2. obrazovanja, znanosti i športa,

3. socijalne sigurnosti, uključujući i područje socijalne skrbi, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te osiguranja za slučaj nezaposlenosti,

4. zdravstvene zaštite,

5. pravosuđa i uprave,

6. stanovanja,

7. javnog informiranja i medija,

8. pristupa dobrima i uslugama te pružanju istih,

9. članstva i djelovanja u sindikatima, organizacijama civilnoga društva, političkim strankama ili bilo kojim drugim organizacijama,

10. sudjelovanja u kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu.

Ispis