Arhiva

Održana tribina “Nasilje nad ženama – komunikacija je najbolja prevencija” u Građanskom centru Glina

PGP Sisak je organizirao tribinu “Nasilje nad ženama – komunikacija je najbolja prevencija” u Građanskom centru u Glini 18.9.2009.
Forum posjetilo 15-ak žena iz Gline. Forum je vodila mr.sc. Daša Poredoš Lavor iz Siska.
Forum je organiziran u sklopu projekta “Građanski centar” kojeg provode PGP i ADELA, a koji je financiran od strane Europske unije kroz Europski program za demokraciju i ljudska prava (engl. EIDHR) i Veleposlanstva Kraljevine Norveške u Hrvatskoj.

Slične objave

Back to top button