Oznake: saša zeljug

Sastanak o primarnoj pravnoj pomoći u Slavonskom Brodu

Sastanak o primarnoj pravnoj pomoći u Slavonskom Brodu

Dana 24. siječnja 2013.g. Projekt građanskih prava Sisak posjetio je Informativno pravni centar u Slavonskom Brodu, a sve u sklopu projekta Jačanje uloge udruga civilnog društva u pružanju primarne pravne pomoći financiranog od strane...

Sastanak s Centrom za mir Osijek

Dana 14. siječnja 2013.g. Projekt građanskih prava Sisak posjetio je Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, a sve u sklopu projektaJačanje uloge udruga civilnog društva u pružanju primarne pravne pomoći financiranog od...