Oznake: sabor

Okrugli stol u Hrvatskom saboru

Okrugli stol u Hrvatskom saboru

„Ocjena prvih 112 dana nove vlasti iz perspektive civilnog društva okupljenog oko Platforme 112 – za Hrvatsku vladavine prava“ Dana 20. travnja 2012.god. u Hrvatskom saboru, dvorana Ivana Mažuranića s početkom u 10:00, predstavljen je...