Oznake: romske udruge

PGP Sisak održava kompjuterski i administrativni tečaj

Udruga Projekt građanskih prava Sisak u sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta romskih udruga u Sisačko – moslavačkoj županiji“ održava kompjuterski i administrativni  tečaj za pripadnike romske nacionalne manjine. Radionice se održavaju Sisak-Capragu, na adresi Hrvatskog...

Radionica za pripremu izrade Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Sisačko – moslavačkoj županiji

Dana 15. travnja 2013.g. Pgp Sisak sudjelovao je na Radionici za pripremu izrade Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Sisačko – moslavačkoj županiji – Identifikacija ključnih problema, potreba i prioriteta u Obiteljskom centru...

Održan sastanak u sklopu projekta “Izgradnja kapaciteta romskih udruga u Sisačko – moslavačkoj županiji”

Sastanak je održan na adresi u Sisak-Capragu, na adresi Hrvatskog narodnog preporoda 10 u prostorijama udruge partnera na projektu „Novi svijet“ Luščani. Cilj projekta je jačanje i poboljšanje suradnje između romskih udruga u Sisačko...