Oznake: romi

U prostorijama Sisačko – moslavačke županije održan je sastanak radi izrade završnog nacrta Akcijskog plana SMŽ za uključivanje Roma 2013.– 2015.

Radi dovršetka nacrta Akcijskog plana Sisačko – moslavačke županije za uključivanje Roma održan je sastanak, 18. listopada 2013. godine u Kabinetu županice, s predstavnicima romskih udruga i Vijeća, Upravnog odjela za zdravstvo, Upravnog odjela...