Oznake: radionica

Druga radionica na temu proizvodnje rakije

Dana 11.11.2013., u sklopu projekta „Europa na mom imanju“ financiranog od strane Europske unije, kroz program IPA INFO 2012, u prostorijama Doma Kulture u Dvoru, Projekt građanskih prava organizirao je drugu edukativnu radionicu na...

Radionica o rakiji

Dana 16.10.2013., u sklopu projekta „Europa na mom imanju“ financiranog od strane Europske unije, kroz program IPA INFO 2012., u Centru za šljivu i kesten u Donjoj Bačugi, Projekt građanskih prava organizirao je prvu...

PGP Sisak održava kompjuterski i administrativni tečaj

Udruga Projekt građanskih prava Sisak u sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta romskih udruga u Sisačko – moslavačkoj županiji“ održava kompjuterski i administrativni  tečaj za pripadnike romske nacionalne manjine. Radionice se održavaju Sisak-Capragu, na adresi Hrvatskog...

Radionica za pripremu izrade Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Sisačko – moslavačkoj županiji

Dana 15. travnja 2013.g. Pgp Sisak sudjelovao je na Radionici za pripremu izrade Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Sisačko – moslavačkoj županiji – Identifikacija ključnih problema, potreba i prioriteta u Obiteljskom centru...

Radionica s poslodavcima u Karlovcu

Radionica s poslodavcima u Karlovcu

Dana 09.07.2012.g. PGP Sisak, kao regionalna kontakt točka za suzbijanje diskriminacije za regiju „Središnja Hrvatska“ sudjelovao je na drugoj radionici u sklopu projekta „Jednaki u različitosti“ kojeg provode Hrvatski zavod za zapošljavanje, Vladin ured...

Radionica o projektnom ciklusu

Radionica o projektnom ciklusu

30. studenog 2010. u Građanskom centru Hrvatska Kostajnica, PGP je organizirao radionicu o projektnom ciklusu. 15 osoba, koje su zainteresirane za rad udruga i civilne inicijative, je prisustvovalo na radionici i aktivno radilo u...