Oznake: radio

Gostovanje na Totalnom FM radio Sisak

Dunja Čurčija, gostovala je u emisuji Manjinski parlamentarac gdje je predstavljen projekt “Stvaranje novog modela međusektorske suradnje u cilju zaštite nacionalnih manjina i socijalno ugroženog stanovništva” financiran od strane EU.