Oznake: Dunja Čurčija

Gostovanje na Totalnom FM radio Sisak

Dunja Čurčija, gostovala je u emisuji Manjinski parlamentarac gdje je predstavljen projekt “Stvaranje novog modela međusektorske suradnje u cilju zaštite nacionalnih manjina i socijalno ugroženog stanovništva” financiran od strane EU.

Povjerenstvo za pravnu pomoć

Povjerenstvo za pravnu pomoć

Pozivamo sve udruge koje su registrirane pri Ministarstvu pravosuđa za pružanje bpp-a, da se jave Dunji Čurčiji, članu Povjerenstva za besplatnu pravnu pomoć ispred udruga, na broj 099 8170 098, odnosno na e-mail adresu...

Sastanak o primarnoj pravnoj pomoći u Slavonskom Brodu

Sastanak o primarnoj pravnoj pomoći u Slavonskom Brodu

Dana 24. siječnja 2013.g. Projekt građanskih prava Sisak posjetio je Informativno pravni centar u Slavonskom Brodu, a sve u sklopu projekta Jačanje uloge udruga civilnog društva u pružanju primarne pravne pomoći financiranog od strane...

Sastanak s Centrom za mir Osijek

Dana 14. siječnja 2013.g. Projekt građanskih prava Sisak posjetio je Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, a sve u sklopu projektaJačanje uloge udruga civilnog društva u pružanju primarne pravne pomoći financiranog od...

PGP Sisak sudjelovao u okruglom stolu ” Iskustva u provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – Uloga besplatne pravne pomoći u suzbijanju diskriminacije”

PGP Sisak sudjelovao u okruglom stolu ” Iskustva u provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – Uloga besplatne pravne pomoći u suzbijanju diskriminacije”

Dana 12.06.2012.g. u Zagrebu je održan okrugli stol u organizaciji Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centra za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar i SDF-a na temu „Iskustva u provedbi...