Fotogalerija

  • Galerija »
  • Svakodnevna besplatna pravna pomoć strankama u našem uredu od 9:00 - 13:00, a četvrtkom od 14:00 - 18:00 u našem uredu stranke savjetuje i odvjetnica iz Siska s kojom udruga surađuje više od 10 godina.
Back to top button