Važno je zvati se Rom – ANALIZA EVALUACIJSKIH LISTIĆA