Obrazac izričite pisane suglasnosti (Obrazac ZOSPP-S)