Autor PGP Sisak

0

Zagovaračka aktivnost PGP-a Sisak vezano za diskriminacijsku politiku sustava socijalne skrbi – zabilježba tražbina na nekretninama korisnika socijalne skrbi

Projekt građanskih Prava Sisak (PGP Sisak) sukladno zaprimi službenog odgovora Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 12.kolovoza 2022. izražava nezadovoljstvo s navedenim odgovorom, jer isti sačinjava puko navođenje članaka Zakona o...

0

Sastanak u Gradu Hrvatska Kostajnica

PGP Sisak je 23.9.2022. u Hrvatskoj Kostajnici održao sastanak s Petrom Samardžijom, voditeljem odsjeka za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Grada Hrvatske Kostajnice. Pored informiranja o našim trenutnim aktivnostima i...

0

Muhammed Jafo – pozitivna priča integracije

Projekt građanskih prava Sisak provodi projekt TIP: Tolerancija ispred predrasuda financiran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Projekt ima za cilj pripremiti osobe pod međunarodnom zaštitom za samostalni život u zajednici,...

0

Ustavni sud ocijenio kako je odjavom prebivališta po službenoj dužnosti u predmetu J.D. povrijeđeno njegovo ustavnom zajamčeno pravo na slobodu kretanja i biranje boravišta

Predmet:        Predmet: Kratka analiza Odluke Ustavnog suda RH, br.: U-III-1264/2020 od 12.srpnja 2022. – pozitivna presuda u predmetu u predmetu odjave prebivališta bivšem nositelju stanarskog prava Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj gornji,...